Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
УМОВИ ЧЛЕНСТВА
правила надання фінансових послуг
СПОЖИВАЧАМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
органи управління
контактна інформація
порядок захисту персональних даних
Звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


 Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 20 квітня 2004 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.  

 Повне найменування відповідно до установчих документів:

 КРЕДИТНА СПІЛКА "Партнер - Плюс"

 

 Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр):

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 20.04.2004р.

Дата запису: 07.12.2005р.

Номер запису: 1 663 120 0000 000122

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ - 26515575

 

Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру:

 

 

 

Поштовий індекс: 30500

Область: Хмельницька

Район: Полонський 

Населений пункт: місто Полонне

Вулиця, номер будинку, офіс: Лесі Українки, будинок 109, офіс 46

 Телефон: (03843) 2-05-85

 

 

 

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС №241 від 15.06.2004 р.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ https://kis.bank.gov.ua/

Вебсайт кредитної спілки: http://partner-plus.naksu.org

 

 

 

Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою “Партнер — Плюс”:

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Інформація щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії: за гіперпосиланням на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості:

 

 

Види господарської діяльності, на провадження яких видані ліцензії:

Діяльність кредитної спілки по наданю коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження НКФП № 738, від 28.03.2017 року. 

Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 29.03.2017 р.

Строк діїліцензії - безстроковий

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство  непорушувалася, процедура санації не застосовувалася. 

 

Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послугКС  «Партнер - Плюс» в стадії ліквідації на даний момент не перебуває. 

 

Розкриття  звітних даних про діяльність КС «Партнер - Плюс» (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність)здійснюється в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку за гіперпосиланням:

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг.

 

Кредитна спілка «Партнер - Плюс» відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає фінансові послуги громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в Кредитній спілці «Партнер - Плюс» - постійно проживають на території Хмельницької  області.

 

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту - фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

 

 

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у «Положенні про фінансові послуги кредитної спілки  «Партнер - Плюс» та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайтіhttp://partner-plus.naksu.org/index.php?id=34  у розділі «Правила надання фінансових послуг».

 

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті (веб-сторінці)  у розділі «Умови надання фінансових послуг» за посиланнями «Умови надання кредитів»

 

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов’язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування».  

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки: Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: Відсутні.

Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників: Відсутні.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС "Партнер - Плюс" в стадії ліквідації не перебуває. 

 

Адреса, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 

30500, Хмельницька обл., Полонський район, м. Полонне, вул. Лесі Українки, буд. 109, офіс 46

 

 Телефон: (03843) 2-05-85


ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб


ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 
Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України